เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 10 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
เว็บเกี่ยวข้อง

 


 

  

ชื่อ : นางสาวยุพา กิจส่งเสริมกุล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุเทพ ด้วงต้อย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานบริหารบุคคล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสายันห์ ใจซื่อ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริหารบุคคล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสำเริง สุวาท
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : เจ้าหน้าที่งานบริหารบุคคล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวศรีสมร พรมมาต
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริหารบุคคล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวอุมาพร วงศ์กลาง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริหารบุคคล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวผกาวรรณ พันธ์ุพึ่ง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริหารทั่วไป
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวนงลักษณ์ แสงดิษฐ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวนวลศรี งามทรัพย์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริหารทั่วไป
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวนันทภรณ์ สาวดี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานวิชาการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางวิมลรัตน์ วงษ์กัณหา
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวหทัยรัตน์ โลหะ
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริหารทั่วไป
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวผกามาศ หอมกระจุย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานวิชาการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายไกรวุฒิ ลำตาล
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริหารทั่วไป
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสุวรรณีย์ เชื้อฉ่ำหลวง
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงบประมาณ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวบุญพิทักษ์ โตวิจิตร
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานวิชาการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวจารุณี ศรีอ่อนดี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริหารทั่วไป
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวชลธิชา สันตกิจ
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริหารงบประมาณ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวปรียานุข สุขมาก
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานวิชาการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวศุภักษร ใจมั่น
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริหารทั่วไป
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
2 : กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
3 : กลุ่มงานบริหารบุคคล
4 : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
20 : กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
video puisituhan.com
tutorial puisituhan.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5