ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนงลักษณ์ แสงดิษฐ์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ