ชื่อ - นามสกุล :นางสาวศุภักษร ใจมั่น
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริหารทั่วไป
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริหารทั่วไป