ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุวรรณีย์ เชื้อฉ่ำหลวง
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงบประมาณ