ชื่อ - นามสกุล :นางสาวผกามาศ หอมกระจุย
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานวิชาการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานวิชาการ