ชื่อ - นามสกุล :นางสายันห์ ใจซื่อ
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริหารบุคคล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริหารบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริหารบุคคล