ชื่อ - นามสกุล :นายสำเริง สุวาท
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่งานบริหารบุคคล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริหารบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริหารบุคคล