ชื่อ - นามสกุล :นางสาวศรีสมร พรมมาต
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริหารบุคคล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริหารบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริหารบุคคล