เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 10 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
เว็บเกี่ยวข้อง

 


 
แผนผังหน่วยงาน
�ลุ่มงานบริหารทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางสาวยุพา กิจส่งเสริมกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางสาวผกาวรรณ พันธ์ุพึ่ง
ครูชำนาญการ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริหารทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางสาวนวลศรี งามทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริหารทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางสาวหทัยรัตน์ โลหะ
ครู
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริหารทั่วไป
Click ดูประวัติ
นายไกรวุฒิ ลำตาล
ครู
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริหารทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางสาวจารุณี ศรีอ่อนดี
ครูชำนาญการ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริหารทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางสาวศุภักษร ใจมั่น
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริหารทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางสาวเกศฎาภรณ์ สัมฤทธิ์สกุลชัย
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริหารทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางสาวสุวารี สิงห์ปี
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริหารทั่วไป
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
2 : กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
3 : กลุ่มงานบริหารบุคคล
4 : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
20 : กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
video puisituhan.com
tutorial puisituhan.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5