โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.thungkhokschool.ac.th Sat, 27 May 2023 23:39:22 วันที่ 10 มีค. 2566 นางอารี พวงวรินทร์ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ ) จัดกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ open house เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานครูและนักเรียนในรอบปีการศึกษา 2565 http://www.thungkhokschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=200 http://www.thungkhokschool.ac.th/http://www.thungkhokschool.ac.th/icon/news_1678798614.jpg

วันที่ 10 มีค. 2566 นางอารี พวงวรินทร์ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ ) จัดกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ open house เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานครูและนักเรียนในรอบปีการศึกษา 2565 มีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านบัวขาว เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย โดยภา 1678798614 วันที่ 4 มีนาคม 2566 โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) นำโดยนางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมทัศนศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 http://www.thungkhokschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=199 http://www.thungkhokschool.ac.th/http://www.thungkhokschool.ac.th/icon/news_1678120565.jpg

 วันที่ 4 มีนาคม 2566 โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) นำโดยนางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมทัศนศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

1678120565
วันที่ 3 มีนาคม 2566 คณะผู้ศึกษาดูงานนำโดยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวบำรุง บำรุงเวช และคณะครู โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เข้าศึกษาดูงาน เกี่ยวกับ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการโรงเรียนปลอดขยะ http://www.thungkhokschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=198 http://www.thungkhokschool.ac.th/http://www.thungkhokschool.ac.th/icon/news_1678120427.jpg

วันที่ 3 มีนาคม 2566 คณะผู้ศึกษาดูงานนำโดยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวบำรุง บำรุงเวช และคณะครู โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เข้าศึกษาดูงาน เกี่ยวกับ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการโรงเรียนปลอดขยะ (zero waste s 1678120427 วันที่ 3 มีนาคม 2566 นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนไปเวียนเทียน ณ วัดทุ่งคอก เนื่องในวันมาฆบูชา http://www.thungkhokschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=197 http://www.thungkhokschool.ac.th/http://www.thungkhokschool.ac.th/icon/news_1678120250.jpg

วันที่ 3 มีนาคม 2566 นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนไปเวียนเทียน ณ วัดทุ่งคอก เนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 5 มีนาคม 2566 เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความตระหนักต่อความสำคัญของพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นการปฏิบ 1678120250 การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 http://www.thungkhokschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=196 http://www.thungkhokschool.ac.th/http://www.thungkhokschool.ac.th/icon/news_1677746513.jpg

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 

1677746513
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ทางโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) นำโดยคณะผู้อำนวยการโรงเรียน นางอารี พวงวรินทร์ จัดเลี้ยงโต๊ะจีนขอบคุณคณะคุณครู และนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับกลุ่ม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ ในการแข่งขันงานศิลป http://www.thungkhokschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=195 http://www.thungkhokschool.ac.th/http://www.thungkhokschool.ac.th/icon/news_1676788808.jpg

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ทางโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) นำโดยคณะผู้อำนวยการโรงเรียน นางอารี พวงวรินทร์ จัดเลี้ยงโต๊ะจีนขอบคุณคณะคุณครู และนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับกลุ่ม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ ในการแข่งขันงานศิ 1676788808 ในวันที่ 25-26 มกราคม 2566 นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี จำนวน 10 รายการ http://www.thungkhokschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=194 http://www.thungkhokschool.ac.th/http://www.thungkhokschool.ac.th/icon/news_1676788439.jpg

????ในวันที่ 25-26 มกราคม 2566

นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัต 1676788439 โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ตบเท้าเข้ารับรางวัล เนื่องในงานวันครู ปี 2566 วันที่ 16 มค.2566 วันครู ผู้บริหาร ข้าราชการครู เข้ารับรางวัล ปี 2565 จำวน 10 รางวัล http://www.thungkhokschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=193 http://www.thungkhokschool.ac.th/http://www.thungkhokschool.ac.th/icon/news_1676787668.jpg

????????‍????โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ตบเท้าเข้ารับรางวัล เนื่องในงานวันครู ปี 2566 วันที่ 16 มค.2566 วันครู ผู้บร 1676787668 โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในและกิจกรรมวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 14 มกราคม 2565 http://www.thungkhokschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=192 http://www.thungkhokschool.ac.th/http://www.thungkhokschool.ac.th/icon/news_1676787329.jpg

โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในและกิจกรรมวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 14 มกราคม 2565 ทางคณะผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุน อาหาร ขนม เครื่องดื่ม ของข 1676787329 4 มกราคม 2566 โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ ) ขอขอบพระคุณ คุณสมบัติ เกิดสมบูรณ์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 20 ทุน ทุนละ 500 บาท มา ณ โอกาสนี้ค่ะ http://www.thungkhokschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=191 http://www.thungkhokschool.ac.th/http://www.thungkhokschool.ac.th/icon/news_1676786843.jpg

โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ ) ขอขอบพระคุณ

คุณสมบัติ เกิดสมบูรณ์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

จำนวน 20 ทุน ทุนละ 500 บาท มา ณ โอกาสนี้ค่ะ

1676786843