หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : พิธีบวชเนกขัมมะ วันที่ 6 - 11 เมษายน 2561
โดย : admin
อ่าน : 839
เสาร์ ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554
พิมพ์ 

โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) นำโดยท่าน ผู้อำนวยการอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายประสงค์ พวงวรินทร์ ที่ปรึกษาและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดพิธีบวชเนกขัมมะ ขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 11 เมษายน 2561 ซึ่งมีนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โดยมีคุณแม่ไพรินทร์ ธิติวัฒนพงษ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานฝ่ายฆาราวาสและได้นมัสการพระครูวิจิตรสุวรรรณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดสระพังกร่าง เป็นพระอุปัชฌาย์ โดยการบวชครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม