หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : บวชสามเณรภาคฤดูร้อน
โดย : admin
อ่าน : 806
พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554
พิมพ์ 

วัดสระพังกร่าง ร่วมกับโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) จัดทำโครงการหน่วย อ.ป.ต. (หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล) ตำบลศรีสำราญ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" จัดบวชบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปีที่ 15 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสพระชนมายุ 63 พรรษา ซึ่งได้จัดพิธีบรรพชาในวันที่ 8 เมษายน 2561 ณ วัดสระพังกร่าง ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้ปกครองและคณะแขกผู้มีเกียรติ ร่วมอนุโมทนาบุญ และเป็นเจ้าภาพจำนวนมาก