ยินดีต้อนรับ สู่โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ------- Welcome to Thungkhok school ---------- คำขวัญของโรงเรียน รู้รักสามัคคี เป็นคนดี มีวินัย ใส่ใจการศึกษา--- ปรัชญาโรงเรียน ความรู้คู่คุณธรรม

ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน

เกียรติยศ ชื่อเสียงและผลงาน
ข้อมูลชุมชน

สพท.สุพรรณบุรี เขต1
สพท.สุพรรณบุรี เขต2
สพท.สุพรรณบุรี เขต3
คุรุสภา

สก.สค.
สมศ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี

   
 
   

 

 

 

 

 

 

 


 
  
   
   

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา คณะครู และนักเรียนชั้นอนุบาล
ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ที่วัดม่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
และวัดป่าเลไลยก์ อำเมืองเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. คณะศึกษาดูงาน
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
จำนวน ๔๕ ท่าน ได้เดินทางมาศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ
ของโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรรสาธุกิจ)
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งคอก
(สุวรรณสาธุกิจ) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๕๘ มีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน การแข่งขันเกม การชิงโชคมอบรางวัล
และของขวัญเป็นจำนวนมาก มีการมอบเกียรติบัตรเด็กดี มอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตภกรรม
นักเรียนระดับภาค พร้อมทั้งมีการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนและผู้ร่วมงาน
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ ตัวแทนครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) เดินทางไปรับพระธุดงศ์บริเวณ ก.ม. ที่ 93.3
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
เข้าร่วมโครงการเด็กดี V-Star ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ณ. วัดพระธรรมกาย
อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๓ - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผอ.ประสงค์ พวงวรินทร์ รองชัยรัตน์ พละเลิศ ตัวแทนครูและนักเรียน
ได้เดินทางไปสัมมนาและรับมอบรางวัลชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste)เฉลิมพระเกียรติ
ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม
อิมแพคเมืองทองธานี จัดทำโดยกรมส่งเสริมคุณสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. คณะครูโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
คณะเทศบาล ผู้มีเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ พ.ต.อ. พศวีร์ เรื่องภู่ เป็นประธานจุดธูปเทียน
ลงนามถวายพระพร พร้อมเปิดกรวยถวายพระพรชัยมงคม คุณไพรินทร์ ฐิติวัฒนพงษ์ ประธานกล่าวเปิดงาน
และ ผ.อ. ประสงค์ พวงวรินทร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน มีการแสดงเทิดพระเกียรติ
มอบทุนการศึกษา มอบโล่เกียรติยศ ประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่น และมอบของที่ระลึก
( ภาพกิจกรรม )
วันที่ ๒๔-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายกบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี ให้เกียรติเปิดงาน โครงการพื้นที่ วัยใสวัยสร้างสรรค์ กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน
มีการจำหน่ายสินค้าราคาถูก ลด แลก แจก แถม อาทิเช่น มอเตอร์ไซต์ ไอโฟน ทองคำ
เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่น ๆ อีกมากมาย
( ภาพกิจกรรม )
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ทีมงาน ปตท. เดินทางมาให้ความรู้กับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔ -ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โครงการพลังงานสัญจร โดยให้ความรู้
เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติในชีวิตประจำวัน การประหยัดพลังงาน โดยแบ่งออกเป็น ๔ ฐานการเรียนรู้
( ภาพกิจกรรม 1 )
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ กลุ่มสุวรรณสาธุกิจจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) เพื่อคัดเลือก
ตัวแทนของกลุ่ม ไปแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป
( ภาพกิจกรรม 1 )

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สวรรณสาธุกิจ) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษาโครงการ D.A.R.E โดยความร่วมมือกันระหว่าง
สถานีตำรวจภูธรทุ่งคอก ร่วมกับโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)
( ภาพกิจกรรม 1 )

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ คณะกรรมการจากกระทรวงศึกษาธิการ ประเมินศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ผอ.ประสงค์ พวงวรินทร์ และนายกธานี ฉัตรนภารัตน์
กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน มีการจัดการแสดงต่างๆ เช่น การนำเสนอนิทานของ นร. ชั้น ป 2
การเดินแฟชั่นโชว์ชุดรีไซเคิล และการร้องเพลงโรงเรียนปลอดขยะโดยแต่งกายชุดรีไซเคิล
( ภาพกิจกรรม 1 )

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ คณะผู้ประเมินจากฝ่ายสงฒ์ ฝ่ายคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และประชาชน ได้ตรวจประเมินโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
เพื่อรักษาสภาพโรงเรียนในฝัน
( ภาพกิจกรรม 1 )


สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมปฏิบัติการทางวิชาการและแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ

 

โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) กำหนดจัดตลาดนัดพอเพียง เสริมสร้างอาชีพ สู่วิถีพอเพียง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจสินค้าที่จำหน่ายในราคาถูก เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์ อาหารรสเด็ด
งานประดิษฐ์สุดสวย สินค้ามือสองสภาพดี Handmade สุดจี๊ด ของสะสมต่าง ๆ ได้
ณ ลานหน้าหอประชุมโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ทุกวัน
พุธเวลา 07.00-09.00 น.

 

โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ได้จัดตั้งโครงการธนาคารขยะขึ้นเพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ
รักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และชุมชน ลดปริมาณขยะ จึงขอเชิญชวนคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน คัดแยกขยะ
แล้วนำมาขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้ทุกวัน ช่วงเช้าเวลา 07.00-08.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 11.30-12.30 น.


ประกาศโรงเรียนวัดทุ่งคอก เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 


   
โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)   www.thungkhokschool.ac.th
ถนน มาลัยแมน ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
โทร. 0-3558-9325 Fax : 0-3558-9325